Kontrola bezpečnosti

 

Cieľom previerky je zistiť stav bezpečnosti priestorov, zloženie RF spektra a kontrola možných aktívnych alebo pasívnych prostriedkov narúšajúcich štandardné RF spektrum pre danú lokalitu.

 

Ako aj následné kontroly pomocou špeciálnych technológií:

 

-           kontrola rádio frekvenčného spektra

-           kontrola elektromagnetického vyžarovania

-           kontrola prítomnosti video vysielačov

-           kontrola prítomnosti skrytých kamier

-           kontrola prítomnosti akýchkoľvek zabudovaných elektronických prostriedkov v drevenom prostredí

   
© 2013 EUROPE INFOWAY

Login Form