Kontrola bezpečnosti s následnou ochranou - uvedenie priestoru do bezpečnostného bodu „nula“

 

Predmetom projektu je technologická možnosť ochrany pred budúcim únikom informácií. 

 

Jedná sa o náhodnú, nečakanú, jedinečnú formu ochrany

  s najvyšším stupňom ochrany voči sfalšovaniu

 

Možnosti úniku informácií, pri ktorých je daná ochrana ideálna:

 

 -  zabudovaním štandardných analógových a digitálnych rádiových vysielačov

 -  zabudovaním vysielačov GSM a GPRS

 -  zabudovaním vysielačov Bluetooth a WiFi

 -  narušením rozvodu 220 V siete

 -  narušením rozvodu telefónnej siete

 -  monitorovaním PC a jeho príslušenstva

 -  zabudovaním skrytých kamier a nahrávačov

 -  zabudovaním zariadení do vozidla

   
© 2013 EUROPE INFOWAY

Login Form