Partneri / Referencie

ulti med Products (Deutschland) GmbH

V spolupráci s rôznymi distribútormi / lekárskych farmaceutických produktov ulti med ponúka viac ako 130 produktov IVD v mnohých krajinách po celom >svete. Jedná sa o prostriedky pre detekciu tehotenstva, ovulácie, hepatitídy, HIV, Helicobacter pylori, malárie, syfilisu, Streptococcus, chlamydie , užívania drog a nádorových markerov.

Ako jeden z prvých výrobcov IVD , ulti med úspešne započal certifikačný proces v roku 2000 v súlade so štandartmi ISO9001/EN46001 a následné uplatňovanie rozsiahleho systému zabezpečovania kvality pre všetky vrstvy spoločnosti. Medzitým ulti med bola certifikovaná splnením štandardov ISO 13485:2003 a notifikovaný orgán TÜV Süd sleduje dodržiavanie prísnych pravidiel každoročne podľa ročného auditu. ulti med požíva veľmi dobrú povesť v celom odvetví. Súlad s orientáciou k najvyššej kvalite všetkých produktov prispel k úspechu spoločnosti od samého začiatku.

 

 

Referencie:

via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH bola založená v roku 2005 Rakúskym Federálnym Ministerstvom Transportu, Inovácií a Technológií a bola poverená údržbou a rozvojom Dunajskej vodnej cesty.


Projekt: IRIS Europe fáza č.II - Implementácia Riečneho Informačného Systému - River Information Services (RIS)

 

 

Licencia na prevádzkovanie technickej služby.

 

Technická služba - projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

 

Licencia vydaná: Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave

 

Platná do: 11.08.2021 (dd.mm.rrrr)

 

 

 

Registrácia na Úrade pre verejné obstarávanie.

 

Registrácia na Úrade pre verejné obstarávanie a následné vydanie potvrdenia garantuje podnikateľskú a právnu garanciu stability podnikateľského subjektu a jednoduchší postup pri zapájaní sa do verejných obstarávaní.

 

Licencia vydaná: Úrade pre verejné obstarávanie v Bratislave

 

Platná do: 28.06.2013 (dd.mm.rrrr)